Mesazh

6 Mënyra Si Të Praktikojmë Paqen

Dhe paqja e Perëndisë që ia tejkalon çdo zgjuarsie, do të ruajë zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus. – Filipianëve 4:7

Të jetojmë në paqen e Perëndisë, është jetike, për të shijuar jetën. Unë besoj se një nga çelësat e të jetuarit në paqe është ndërmarrja e disa hapave të vegjël. Këta të fundit na çojnë drejt paqes çdo ditë. Ja disa këshilla që mund t’i praktikojmë për të zhvilluar një stil jetese të paqtë.

 • Përcaktoni (zgjidhni) se si do të kaloni kohën tuaj. Ju mund të jeni duke u përpjekur të bëni shumë gjëra dhe të përfundoni duke mos bërë asgjë. Të jetuarit në mish na shtyn të nxitojmë duke u përpjekur të bëjmë më tepër gjëra, nga sa Fryma e Shenjtë na drejton. Drejtohuni nga Fryma e Shenjtë.
 • Përgatituni të thoni “jo” në mënyrë të sjellshme. Ndonjëherë ne marrim përsipër gjëra që nuk duhet, sepse nuk themi dot “jo”. Kërkojini Perëndisë t’ju japë guxim për të thënë fjalën “jo”, kur është e nevojshme.
 • Rezistojini frymës së zvarritjes. Fjala e Perëndisë na thotë se duhet të ushtrojmë vetë-disiplinën. Bëni atë që ju e dini se është e nevojshme, në mënyrë që të shijoni kohët e pushimit.
 • Eliminoni pikat e shpërqëndrimit të tilla, si të parët e televizorit. Vendosni disa udhëzime për veten.
 • Vendosni disa kufij të përshtatshëm për të shmangur ndërprerjet. Jeta është plot me ndërprerje, por ju mund të
  mësoni të vendosni kufij që t’ju ndihmojnë të menaxhoni kohën tuaj në mënyrë të shëndetshme. Për shembull, bëni një tabelë me orare për të ditur, kur jeni “pushim”.
 • Lehtësoni jetën tuaj duke përdorur praktika të thjeshta. Kërkojini Perëndisë t’ju tregojë mënyrat për të kursyer kohën dhe shmangur telashet. Për shembull, kur nuk kam kohë të laj enët, unë përdor pjata plastike!

Thelbi është të bësh paqen prioritet. Ndërmerrni hapa praktikë drejt saj dhe lejoni Perëndinë t’ju drejtojë çdo ditë drejt paqes së Tij të përsosur.

Lutje

Perëndi, më drejto në paqen Tënde që ia tejkalon çdo zgjuarsie. Më trego hapat e përditshme që unë mund të marr për të ecur në paqen Tënde.

Facebook Comments

Share This:

Related Posts

 • 100
  Lumturia E Vërtetë    Dhe në çdo gjë ju kam treguar se, duke u munduar në këtë mënyrë, duhet të ndihmohen të sëmurët dhe të kujtohen fjalët e Zotit Jezus, i cili tha: “Më lum është të japësh sesa të marrësh!” – Veprat 20:35 Vite më parë unë nuk e kisha idenë sa…
  Tags: të, mesazh
 • 100
  Kur të vini…..“Pasi shpëtohemi, pritet të ecim sipas standarteve të Perëndisë në lidhje me shenjtërinë (shenjtërimin)” Kur lexoni premtimet e Zotit, do të zbuloni se mallkimet janë më të shumta se sa bekimet. Pse është kështu? Për të treguar se sa seriozisht e merr Zoti drejtësinë. Qëllimi i pasazheve që flasin për…
  Tags: të, mesazh
 • 100
  Ftesa e Zotit!Perëndia dëshiron që ju të gëzoni të gjitha përfitimet e një marrëdhënieje personale me Të. Lluka 9:57-62 Zoti i ofron tre ftesa çdo njeriu që Ai krijoi. Jemi të ftuar të… Të pranojmë Jezusin dhe të bëhemi fëmijë të Perëndisë (Gjoni 1:12-13). Zoti na thërret ta pranojmë Atë si Shpëtimtarin…
  Tags: të, mesazh
 • 100
  Nuk thoni dot “jo”?A e keni të vështirë të thoni “jo” kur ju kërkojnë të bëni diçka? Nëse është kështu, mbase e gjeni veten shumë të zënë duke bërë diçka të mirë për veten ose për dikë tjetër. Meri Bajërs na jep një ide që do të na ndihmojë. Teknika quhet: “Pesë herë…
  Tags: të, mesazh
 • 100
  Lërini mënjanë rrugët tuaja të vjetraArsyeja që disa të krishterë nuk e ndiejnë paqen dhe gëzimin e Zotit është se ata jetojnë ende në mënyrat e tyre të vjetra të kësaj bote. Efesianëve 4:17-24 Duket se në një botë me prosperitet dhe bollëk, do të kishte kënaqësi të madhe, por  ndodh e kundërta. Pse ka…
  Tags: të, mesazh
Comments