Mos ki frikë- numëro yjet!

Abrahami, me ushtrinë e tij të vogël prej 318 burrash të stërvitur nga shtëpia e tij, sapo kishte mundur katër mbretërit e udhëhequr nga Kedorlaomeri dhe ushtritë e tyre— të cilat kishin shpartalluar pesë mbretër vendas, dhe kishin plaçkitur gjithë  pasuritë e Sodomës dhe Gomorrës dhe madje kishin marrë edhe pengje, duke përfshirë edhe ato […]