Inkurajime

Atributet e Zotit

Gjithmonë ka më shumë për të mësuar rreth mirësisë së Krijuesit tonë.

Psalmi 90:1-2

Për ne si besimtarë, të kuptuarit sa më shumë për Zotin e thellon marrëdhënien tonë me Të. Gjithashtu na ndihmon të ndajmë besimin tonë me të tjerët. Duke pasur këto gjëra në mendje, le të eksplorojmë katër atribute të Zotit të plotfuqishëm.

 1. Ai ka cilësitë e personalitetit. Njerëzimi u krijua me aftësinë për të ndjerë, arsyetuar dhe marrë vendime. Dhe Perëndia ka aftësinë për emocione gjithashtu—Zanafilla 1:26 thotë se ne u krijuam sipas shëmbëlltyrës së Tij. Bibla përmend shpesh ndjenjat e Tij, si zemërimi dhe dashuria.
 2. Zoti është frymë (Gjoni 4:23-24). Për shkak se është frymë, Ai nuk ka kufizime. Ai është i kudondodhur, ndaj mund ta adhurojmë Atë kudo që ndodhemi. Për më tepër, Fryma e Tij e Shenjtë banon në çdo besimtar, kështu që ne mund të gëzojmë praninë dhe udhëheqjen e Tij në çdo kohë (Psalmi 66:18).
 3.  Zoti është i përjetshëm (Isaia 40:28). Ai ka qenë, është dhe do të jetë përgjithmonë. Asgjë nuk ka ekzistuar para Tij apo të ketë jetëgjatësi më të jatë se Ai.
 4. Ati ynë është i pandryshueshëm (Malakia 3:6). Natyra dhe atributet e tij mbeten gjithmonë të njëjta. Po, Zoti përjeton larmishmëri emocionesh, por jo në thelbin e karakterit të Tij.

Çfarë bekimi që Zoti na mëson për Veten nëpërmjet Biblës. Lavdëroni Atë për cilësitë e Tij dhe vazhdoni të kërkoni ta njihni më mirë nëpërmjet Fjalës së Tij.

Facebook Comments

Share This:

Related Posts

 • 92
  I DENJË PËR FALENDERIM!Çfarë thoptë Bibla për falënderimin? Perëndia bekohet dhe nderohet, sepse një jetë falënderuese është shenjë e një besimtari që njeh karakterin e Perëndisë, veçantinë dhe madhështinë e Tij. Zoti është dhënësi i çdo gjëje të mirë dhe Ai është i denjë për falënderim. Meqenëse cilësitë e Perëndisë nuk janë të…
  Tags: të, dhe, është, për, tij, në, inkurajime
 • 91
  Tregoni atë që Zoti ka bërë për ju!Kur Jezusi doli në breg pasi kaloi detin e Galilesë, u ndesh me një njeri të pushtuar nga demonët. Bibla na tregon se: ” Prej shumë kohe ishte pushtuar nga demonët, nuk vishte rroba, nuk banonte në shtëpi, por ndër varreza.” (Luka 8:27). Banorët vendas ishin përpjekur ta lidhnin me zinxhirë dhe…
  Tags: të, për, dhe, në, ai, inkurajime
 • 90
  Besimtarët janë shenjtëruar për t’i shërbyer Zotit!Le të lexojmë pjesën e fundit të Torës të kësaj jave ku Kohanimët u shenjtëruan për të shërbyer. Një përkushtim i ngjashëm ndodh me çdo besimtar kur ai ose ajo pranon Yeshua-n dhe merr Frymën e Shenjtë – sepse edhe ai është i shenjtëruar për t’i shërbyer Zotit. Në kapitullin…
  Tags: të, për, dhe, në, inkurajime
 • 90
  Fuqia e dashurisëPerëndia i ofron dashurinë e Tij çdo personi, pavarësisht nga e kaluara e tij – dhe Ai dëshiron që ne të bëjmë të njëjtën gjë. 1 Korintasve 13:4-6 Pasazhi i sotëm na thotë se dashuria nuk “gëzohet për padrejtësinë, por gëzohet me të vërtetën” (vargu 6). Me fjalë të tjera, Perëndia nuk…
  Tags: të, për, dhe, tij, ai, inkurajime
 • 90
  Prit në ZotinRri në heshtje para Zotit dhe prite atë; mos u hidhëro për atë që i shkojnë mbarë punët e veta, për njeriun që ndjek planet e tij të këqija. (PSALMI 37:7) Unë kam nevojë të dëgjoj nga Perëndia çdo ditë, dhe dëshiroj të dëgjoj prej Tij në lidhje me gjithçka. Për…
  Tags: të, dhe, në, për, inkurajime
Comments