Inkurajime

Besim dhe hir!

Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndisë, jo nga veprat, që të mos mburret askush. Efesianëve 2:8-9

Është e mrekullueshme të kuptosh se shpëtimi vjen nga hiri falas i Perëndisë dhe mund të merret lehtësisht nëpërmjet besimit të thjeshtë fëmijëror. Fatmirësisht, ne nuk duhet të punojmë për shpëtimin tonë, sepse Jezusi e ka bërë tashmë të gjithë punën. Ne marrim vetëm me besim! Unë besoj se e njëjta mënyrë që ne marrim faljen e mëkateve tona dhe jetën e përjetshme (shpëtimi) është e njëjta mënyrë që ne duhet të jetojmë jetën tonë të përditshme. Ne duhet të përziejmë besimin tonë me gjithçka që bëjmë.

Besimi është mbështetja e të gjithë personalitetit njerëzor te Zoti me besim absolut dhe siguri në fuqinë, urtësinë dhe mirësinë e Tij. Kur e kalojmë jetën duke u mbështetur tek Ai absolutisht në gjithçka, Ai gjithmonë do të na udhëheqë dhe do të na japë forcën dhe aftësinë për të bërë gjithçka që duhet të bëjmë. Lajmi i mirë është se nuk duhet të përpiqeni kurrë t’i bëni gjërat vetë! Zoti ka dërguar Frymën e Shenjtë, i cili është ndihmësi juaj, prandaj kërkoni dhe merrni ndihmën që ju nevojitet sot dhe çdo ditë dhe pushoni në dashurinë, mëshirën dhe hirin e Perëndisë.


Shkëmbeni të gjitha frikërat, ankthet dhe shqetësimet

Facebook Comments

Share This:

Related Posts

 • 97
  Bindja ndaj Perëndisë: Çfarë përfshin?Bindja e plotë është e mundur vetëm nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë. Danieli 1:3-16 Që në kapitullin e parë të librit të Danielit, mësojmë se i riu është i përkushtuar ndaj bindjes. Shkrimi thotë se Danieli “e vendosi” dhe e aplikoi atë që kishte vendosur me sukses. Por çdo…
  Tags: të, dhe, që, është, inkurajime
 • 96
  Të Shpejtë Për Të FalurPor jini të mirë dhe të mëshirshëm njëri me tjetrin, duke e falur njëri-tjetrin, sikurse edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin. – EFESIANËVE 4:32 Bibla na mëson të falim “lehtësisht dhe lirisht”. Ky është standardi që Perëndia ka për ne, pavarësisht se si ndihemi ne për këtë. Ne duhet të…
  Tags: të, dhe, që, ne, inkurajime
 • 95
  Çfarë duhet të dini për ndryshimet?Krishti është i njëjtë dje, sot e përjetë.– Hebrenjve 13:8 Filozofi grek Herakliti ka thënë: “E vetmja konstante në jetë është ndryshimi,” dhe kush mund të argumentojë me këtë? Kur isha vajzë e vogël, gjyshi drejtonte një kishë të madhe, të cilën e shihja si diçka tepër madhështore. Kisha, kishte dritare…
  Tags: të, dhe, që, inkurajime
 • 95
  Këmbëngulja shpërblenDhe kushdo që ka lënë, për hir të emrit tim, shtëpi, ose vëllezër, ose motra, ose atë, ose nënë, ose grua, ose bij, ose ara, do të marrë njëqindfish dhe do të trashëgojë jetë të përjetshme. – Mateu 19:29 Në fillimet e shërbesës tonë, Dejv dhe unë kaluam përmes disa provash…
  Tags: të, që, dhe, inkurajime
 • 95
  Të Falësh të Tjerët!Por jini të mirë dhe të mëshirshëm njëri me tjetrin, duke e falur njëri-tjetrin, sikurse edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin.- Efesianëve 4:32 Kam dëgjuar një herë që studimet mjekësore tregoj se 75% e sëmundjeve fizike shkaktohen nga problemet emocionale. Dhe një nga problemet emocionale më të mëdha që njerëzit…
  Tags: të, që, dhe, inkurajime
Comments