Reportazhe

Destabiliteti politik në Kosovë – REPORTAZH

Qendra për Hulumtim, Dokumentim dhe Publikim ka publikuar punimin “Destabiliteti politik në Kosovë”
Ky punim është një analizë e situates në vend, i cili ka për qëllim që të sfidojë debatin publik për t’u përqendruar në faktoret potenciale të cilët qëndrojnë pas stagnimit të vendit dhe gjendjes së rëndë se sigurisë njerëzore të qytetarëve të Kosovës.

Facebook Comments

Share This:

Comments