LAJMET E FUNDIT

Gjendja aktuale e kornizës së të drejtave të njeriut në Kosovë – REPORTAZH

Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS), Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillim të Politikave (KIPRED) dhe Artpolis kanë prezantuar raportin “Nje sistëm i shfrytëzuar pak: Gjendja aktuale e kornizës së të drejtave të njeriut në Kosovë”. Në këtë raport thuhet se nga viti 2015 Kosova ka adoptuar të ashtuquajturen “pako të ligjeve për të drejtat e njeriut”.

Facebook Comments

Share This:

Comments