Mesazh

Kripa e tokës

Në këtë botë të rënë, besimtarët duhet të jenë si kripa që ruan, i jep shije  dhe shëron  ata që jetojnë në errësirë.

 Lexoni Mateu 5:13-16

Kur Jezusi u foli ndjekësve të Tij, Ai i quajti ata “kripa e tokës” (Mat. 5:13). Në atë kohë, kripa ishte e vetmja mënyrë për të ruajtur ushqimin. Si të krishterë, edhe ne kemi një efekt ruajtës në tokë, sepse kemi të vetmin mesazh që mund t’i çlirojë njerëzit nga prishja e mëkatit dhe t’u japë atyre jetën e përjetshme.

Kjo do të thotë që ne duhet të jemi një ndikim shpirtëror në jetën e njerëzve përreth nesh. Ashtu si kripa ruan shijen e ushqimit, po ashtu një karakter si i Krishtit dhe një mënyrë jetese e perëndishme mund të jetë një shembull që i tërheq të tjerët te Shpëtimtari. Ata do të vërejnë gëzimin dhe lumturinë tonë dhe mund të dëshirojnë të kenë ato cilësi, të cilat janë të disponueshme vetëm nëpërmjet një marrëdhënieje me Jezu Krishtin.

Kripa gjithashtu ka veti unike shëruese, ashtu si ungjilli. Nëse marrim pak kohë për të dëgjuar vuajtjet e njerëzve, do të kemi një derë të hapur për të ofruar të vërtetën që sjell shërim shpirtëror për ata që janë bllokuar në errësirën dhe dëshpërimin e mëkatit.

Por mbani mend se Jezusi gjithashtu na paralajmëroi të mos humbasim shijen tonë. Nëse e tolerojmë mëkatin në jetën tonë, do të jemi njësoj si bota. Për të sjellë një ndikim pozitiv për Krishtin, ne duhet të ruhemi që të mos biem pre e tundimit.

Facebook Comments

Share This:

Related Posts

 • 98
  Si të studiosh Biblën?Nëse dëshironi që të shihni ndryshime në fusha të jetës suaj, mësoni se si ta studioni vërtet Biblën. Përse duhet ta studioj Biblën? Bibla nuk është libër i zakonshëm. Fjalët brenda faqeve të Tij janë si një ilaç për shpirtin tuaj. Ato kanë fuqinë të ndryshojnë jetën tuaj, sepse në…
  Tags: të, që, në, mesazh
 • 97
  vendimet e vështiraSepse ne nuk kemi një kryeprift që nuk mund të vuajë bashkë me dobësitë tona, por që u tundua në të gjitha njësoj si ne, por pa mëkat. – Hebrenjve 4:15 Është e rëndësishme të marrim vendimet e duhura, veçanërisht në mes të dhimbjeve, shkurajimit, acarimit dhe pështjellimit, kur zgjedhja…
  Tags: të, që, në, mesazh
 • 96
  Ta bësh martesën të funksionojëKordoni me tre fije është një pamje e fuqisë që zë vend, kur dy njerëz bien dakord për diçka që është në përputhje me vullnetin e Perëndisë për ta. Ka një fuqi shumë të madhe, kur dy njerëz bëhen një, në marrëveshje me njëri-tjetrin. Mund të keni shumë gëzim në…
  Tags: të, që, mesazh
 • 96
  Takimi i PerëndisëDhe një nga ata, si e pa se u shërua, u kthye mbrapa dhe përlëvdonte Perëndinë me zë të lartë. Dhe ra përmbys me fytyrë përtokë te këmbët e Jezusit, duke e falënderuar. Ky ishte Samaritan. Luka 17:15-16 Steve Cadd  hipi në një taksi në Manila, e menjëherë nisi të  flasë…
  Tags: të, që, në, një, mesazh
 • 95
  Lutu për vullnetin e Zotit!Jozefi kaloi vite i mbyllur në një birucë egjiptiane. Ndërsa ai nuk kishte bërë asgjë për të merituar burgimin, Perëndia e dinte se besimi i Jozefit duhej të vihej në provë. Perëndia do t’i përmbushte premtimet e Tij, por së pari Ai donte të rriste besimin e Jozefit—duke e forcuar…
  Tags: të, në, mesazh
Comments