Reportazhe

Lansimi i Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore – REPORTAZH

Agjencia për Barazi Gjinore beri lansimin e Komentarit të Ligjit për Barazi Gjinore i cili ka qëllim lehtësimin, sqarimin dhe përshpejtimin e procesit të avancimit dhe të zbatimit të drejtësisë dhe arritjes së barazisë gjinore dhe marrjes së vendimeve adekuate nga ana e institucioneve relevante në frymën e parimeve themelore të drejtave të njeriut, parim ky i paraparë edhe me Kushtetuten e Republikës se Kosovës.

Facebook Comments

Share This:

Comments