Inkurajime

Lavdërimi në betejat shpirtërore!

Jemi në luftë të vazhdueshme shpirtërore kundër Satanit. Ai përpiqet të skllavërojë trupin tonë me varësi dhe të ndryshme, mendjet tona me herezi dhe dyshime paralizuese, shpirtrat tanë me faj dhe turp. Ai kërkon të na vjedhë gëzimin, të përçajë familjet tona dhe të shkatërrojë marrëdhëniet tona me Jezu Krishtin dhe kishën e Tij. Kur përballeni me kohë sprovash dhe tundime, ato janë momentet kur ju duhet të lavdëroni akoma më shumë Perëndinë.

Lavdërimi i Perëndisë na jep fuqi për të mposhtur djallin. Kur ne lavdërojmë Zotin, ne shpallim të Vërtetën për Zotin, të cilën djalli nuk mund ta dëgjojë. Forca e madhe e lavdërimit në luftën shpirtërore qëndron në faktin se në lavdërim ne ushtrojmë besimin në dashurinë e Perëndisë dhe fitoren e Tij ndaj Satanit. Perëndia na do dhe Perëndia fiton. Pikë.

Pra, si mund ta lavdëroni Perëndinë gjatë betejave tuaja shpirtërore? Mund ta lavdëroni Perëndinë që dërgoi Jezusin për të fituar luftën e përjetshme për shpirtin tuaj. Lavdërojeni Atë që përdori Frymën e Shenjtë për t’ju bindur për mëkatet tuaja dhe për t’ju bindur për nevojën tuaj për një Shpëtimtar. Lavdërojeni Atë për drejtimin dhe forcën e Tij në kapërcimin e pengesave. Lavdërojeni Atë për dashurinë e Tij të pamasë për ju, edhe kur luftoni me tundimet dhe pengoheni.

Mund të kaloni orë të tëra duke lavdëruar Perëndinë për shpëtimin tuaj dhe nuk do të kenë prekur as majën e ajsbergut të asaj që Perëndia është i denjë për t’u lavdëruar. Do të mposhtim forcat që duan të na shkatërrojnë, zvogëlojnë besimin, ulin ndikimin dhe shkatërrojnë integritetin tonë kur lavdërojmë të vetmin Mbret të vërtetë.

Lutja: Zot, faleminderit për dashurinë Tënde dhe që dërgove Birin Tënd të vdesë për mua. Faleminderit që, në mes të betejave shpirtërore, mund të ngrihem mbi rrethanat e mia në fitore ndërsa lavdëroj emrin tënd të shenjtë. Në emër të Jezusit, lutem. Amen.

“Sepse e madhe është dhemshuria e tij ndaj nesh, dhe besnikëria e Zotit vazhdon përjetë. Aleluja.” (Psalmi 117:2).

Facebook Comments

Share This:

Related Posts

 • 100
  Besimtarët janë shenjtëruar për t’i shërbyer Zotit!Le të lexojmë pjesën e fundit të Torës të kësaj jave ku Kohanimët u shenjtëruan për të shërbyer. Një përkushtim i ngjashëm ndodh me çdo besimtar kur ai ose ajo pranon Yeshua-n dhe merr Frymën e Shenjtë – sepse edhe ai është i shenjtëruar për t’i shërbyer Zotit. Në kapitullin…
  Tags: të, për, dhe, në, inkurajime
 • 100
  Të luftosh në gjunjë!Në këtë epokë në të cilën emocionet kanë më shumë peshë se faktet, Perëndia i ka thirrur bijtë e Tij që të qëndrojnë në të Vërtetën e Tij. Por nuk mund të luftojmë për të Vërtetën me forcën – ose me urtësinë tonë. Lexoni Juda 1:20-25. A njihni dikë që beson…
  Tags: të, dhe, për, në, inkurajime
 • 100
  Prit në ZotinRri në heshtje para Zotit dhe prite atë; mos u hidhëro për atë që i shkojnë mbarë punët e veta, për njeriun që ndjek planet e tij të këqija. (PSALMI 37:7) Unë kam nevojë të dëgjoj nga Perëndia çdo ditë, dhe dëshiroj të dëgjoj prej Tij në lidhje me gjithçka. Për…
  Tags: të, dhe, në, për, inkurajime
 • 100
  Lutja prodhon paqeMos u shqetësoni për asgjë, por, në çdo gjë, ia parashtroni kërkesat tuaja Perëndisë me anë lutjesh dhe përgjërimesh, me falënderim.7Dhe paqja e Perëndisë, që ia tejkalon çdo zgjuarsie, do të ruajë zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus. Filipianëve 4:6-7 Në këtë pasazh, apostulli Pal nuk thotë: “…
  Tags: të, dhe, në, për, inkurajime
 • 100
  Besnikëria e Zotit ndaj popullit të Tij!Këtë Shabat do të lexojmë librin e pestë dhe të fundit në Ligjin e Moisiut. “Zoti, Perëndia juaj, ju ka shumuar, dhe ja, sot jeni në numër të madh si yjet e qiellit.” – Ligji i Përtërirë 1:10 Ky varg flet për besnikërinë e Zotit në lidhje me popullin e Tij.…
  Tags: të, në, dhe, për, inkurajime
Comments