Mesazh

Mëkati në kishë i ndikon të gjithë!

Mëkati në kishë nuk ka të bëjë vetëm me mëkatarin; prek të gjithë. Korintasit kishin një mëkatar të papenduar në mesin e tyre dhe në vend që të merreshin me mëkatin, ata po e toleronin atë (shihni 1 Korintasve 5:1-2). Madje Pali thotë se ata “mburreshin” për këtë gjë (v. 6)! Mëkati i këtij personi po ndryshonte të gjithë kishën; në krenari e sipër, ata po e quanin “të mirë” atë që Perëndia e quajti “të keqe”.

Pali e krahason mëkatin në kishë me majanë në brumë. Tek Eksodi, kur izraelitët po largoheshin nga Egjipti, Perëndia u tha të mos i hidhni maja bukës së tyre—nuk kishte kohë sepse shpëtimi i tyre po vinte shpejt. Edhe tani, gjatë kohës së Pashkës, shumë hebrenj ortodoksë nuk e përdorin majanë. Është një ritual simbolik: Majaja përfaqëson mënyrën e vjetër të jetës nën skllavëri. Të krishterët e korintasit nuk kanë qënë kurrë skllevër në Egjipt, por dikur ishin skllevër të mëkatit – derisa Krishti i çliroi. Kjo është arsyeja pse Pali u tha atyre që të hiqnin qafë “majanë”, mëkatin në mesin e tyre.

Aq seriozisht Pali donte që këta besimtarë të trajtonin mëkatin, saqë ai dëshironte që ata të mos shoqëroheshin apo as të hanin një vakt me mëkatarët e papenduar në kishë (shihni 1 Korintasve 5:9, 11). Të krishterët duhet ta shohin mëkatin ashtu siç është – rruga drejt skllavërisë dhe vdekjes – në mënyrë që të kapemi  fort pas Krishtit, dhe të refuzojmë me përulësi mëkatin për të jetuar në lirinë që Ai ka fituar për ne.

Lutje: Zot, më ndihmo ta shoh mëkatin në jetën time, të pendohem për të, dhe të kujtoj që më ke blerë me gjakun e Krishtit. Më ndihmo të eci me përulësi drejt Teje në drejtësi. Në emër të Jezusit, lutem. Amen.

“Mburrja juaj nuk është e mirë. A nuk e dini se pak maja e mbrun gjithë brumin?” (1 Korintasve 5:6).

Facebook Comments

Share This:

Related Posts

 • 98
  Si të merrni vendimet e duhura?Ne çdo ditë marrim vendime. Shumë prej tyre kanë pak rëndësi. Ndërkohë, ka të tjera që ndryshojnë jetën tonë përgjithnjë. Gjatë një interviste për TV7 Albania, Davida Pecaj, këshilluese pranë Qëndrës “Çelësi im” thotë se vendimmarrja shpeshherë duket si një përgjigje e lehtë për t”u dhënë. Në fakt, është krejt e…
  Tags: të, që, në, mesazh
 • 98
  Në heshtje përpara Perëndisë….Ndaluni dhe dhe pranoni (dalloni dhe kuptoni) që unë jam Perëndi; do tëlartësohem lart midis kombeve, do të lartësohem mbi tokë. – Psalmeve 46:10 Një nga gjërat më të rëndësishme që mund të mësojmë në botën tonë sot është të qëndrojmë në heshtje. Unë besoj që një nga arsyet më të mëdha…
  Tags: të, në, që, mesazh
 • 98
  Si të meditojmë mbi Shkrimin?Por që gjen kënaqësinë e tij në ligjin e Zotit, dhe që mendon thellë ditë e natë mbi ligjin e tij.-Psalmi 1 : 2 Shumë gjëra kërkojnë vëmendjen tonë. Ne jemi  të kushtëzuar të përvetësojmë informacionin sa më shpejt të jetë e mundur ndaj mund të jetë një luftë për…
  Tags: të, në, që, mesazh
 • 95
  Lutu për vullnetin e Zotit!Jozefi kaloi vite i mbyllur në një birucë egjiptiane. Ndërsa ai nuk kishte bërë asgjë për të merituar burgimin, Perëndia e dinte se besimi i Jozefit duhej të vihej në provë. Perëndia do t’i përmbushte premtimet e Tij, por së pari Ai donte të rriste besimin e Jozefit—duke e forcuar…
  Tags: të, në, mesazh
 • 95
  Sakrifica në martesë!Po të flisja gjuhët e njerëzve dhe (edhe) të engjëjve, dhe të mos kisha dashuri (përkushtimi i arsyeshëm, i qëllimshëm dhe frymëror është i frymëzuar nga dashuria e Perëndisë për dhe në ne), do të bëhesha si një bronz që kumbon ose si cimbali që tingëllon. – 1 Korintasve 13:1…
  Tags: të, që, në, mesazh
Comments