Mesazh

Mos i kini zili!

Fjalët e urta kapitulli 23, vargu 17 thotë: “Zemra jote mos i pastë zili mëkatarët, por vazhdoftë gjithnjë në frikën e Zotit.

“Zemra jote mos i pastë zili mëkatarët.” Ne të gjithë, shohim njerëzit e tjerë rreth nesh që jetojnë në mëkat dhe shohim kënaqësinë e përkohëshme që vjen me mëkatin, dhe tundohemi prej kësaj, duke thënë: “Oh, do të doja ta kisha këtë.” Ose  shohim dikë që nuk është duke ecur me ndershmëri, por përsëri ka shumë sukses në botë dhe tundohemi të themi: “Epo, sikur e dua dhe unë atë që ka ai.” “Zemra jote mos i pastë zili mëkatarët.” Mos i kini zili! Kështu inkurajohemi nga Fjalët e urta. Dhe të mos kemi zili në vecanti, ata që nuk ecin në ndershmëri dhe që ecin në mëkat para Perëndisë.

” vazhdoftë gjithnjë në frikën e Zotit.” Mos u përqëndroni tek mëkatarët rreth jush dhe tek ajo që duket e suksesshme dhe fitimprurëse për ta. Jo. Përqëndrohuni tek Perëndia dhe tek shenjtëria e Tij. Përqëndrohuni tek frika e Zotit vazhdimisht. Më pëlqen fraza në fund të vargut 17: ” gjithnjë “, gjithnjë. Kur ju tundoheni të keni zili njerëzit rreth jush, mëkatarët, frytet e së keqes, luftojeni atë tundim, duke u përqëndruar gjithnjë tek frika e Zotit.

Perëndi, ne lutemi që Ti të na ndihmosh për këtë. Na ndihmo të rritemi në frikën Tënde sot. Ne kemi parë vazhdimisht tek Fjalët e urta, se ky është fillimi i njohjes, ky është fillimi i urtësisë. Ne duam të kemi frikën tënde sot dhe duam të kemi këndvështrimin e duhur për njerëzit rreth nesh. Perëndi, na ndihmo të mos i kemi zili mëkatarët. Na ndihmo të mos i kemi zili ata që ecin kundër rrugëve të Tua. Ne e dimë se vetëm rrugët e Tua janë të mira, kështu që na ndihmo të mos i kemi zili ata që largohen nga këto rrugë. Zot, na ndihmo të mos dëshirojmë mëkatin. Ne lutemi të na mbrosh gjithnjë nga kjo dëshirë. Na ndihmo të kemi frikën Tënde në cdo cast, gjithnjë. Pushtoje mendjen dhe zemrën tonë, me frikën Tënde. Na ndihmo të vazhdojmë në frikën Tënde, në cdo moment të ditës. Ne lutemi në emër të Jezusit, Amen.

Facebook Comments

Share This:

Related Posts

 • 87
  E vërteta e Ungjillit!Galatasve 1:6-8 janë kritike, jo vetëm për këtë Libër dhe për të kuptuar më mirë këtë libër në Bibël, por edhe për jetën e secilit prej nesh. Pali shkruan: ” Çuditëm që kaluat kaq shpejt nga ai që ju thirri ju me anë të hirit të Krishtit, në një ungjill tjetër, i…
  Tags: të, që, dhe, në, ne, mesazh
 • 84
  Piktura e plotë.Isaia 18:7 ” Në këtë kohë do t’i sjellë oferta Zotit të ushtrive një komb shtatlartë dhe lëkurëndritur, një popull që e kanë frikë që nga fillimet e tij e më pas, një komb i fuqishëm që shkel çdo gjë, vendi i të cilit ndahet nga lumenjtë; do të çohen në…
  Tags: të, që, dhe, në, mesazh
 • 84
  Princi i paqesIsaiah 9:6-7 Sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet Këshilltar i admirueshëm, Perëndi i fuqishëm, Atë i përjetshëm, Princ i paqes. Nuk do të ketë të sosur rritja e perandorisë së tij dhe paqja mbi…
  Tags: të, në, dhe, që, mesazh
 • 83
  Frikadinë. Le të jetë Ai frika juaj. Le të jetë Ai tmerri juaj.”. Unë mendoj për frikën dhe atë që tundohemi të kemi frikë në jetët tona. Në mendje kam djalin tim katërvjeçar që vjen tek unë natën dhe me lot në sy më thotë: “Babi, kam frikë nga errësira.”.…
  Tags: të, dhe, në, ne, kemi, që, mesazh
 • 83
  Me ne përgjithmonë!Isaia 7:14. “Prandaj vet Zoti do t’ju japë një shenjë: Ja, e virgjëra do të mbetet me barrë dhe do të lindë një fëmijë të cilin do ta quajë Emanuel.” Ne e dimë që kjo profeci nga Isaia, edhe pse gjente zbatim për kohën e Isaias, gjen gjithashtu zbatim edhe në…
  Tags: të, ne, që, në, mesazh
Comments