LAJMET E FUNDIT

Qasja e grave në financa – REPORTAZH

Projekti për Promovimin e Punësimit në Sektorin Privat – PPSE i financuar nga Zyra zvicerane për Zhvillim dhe Bashkepunim në Kosovë, dhe i implementuar nga “Swiss Contact” dhe “Red Mill Agency”, kanë lansuar udhëzuesin për biznese në kuader të projektit “Fuqizimi Ekonomik i Gruas”.Gjatë konferences u shpalosen qëllimet, objektivat dhe rëndesia e këtij udhezuesi në zhvillimin ekonomik të grave.

Facebook Comments

Share This:

Comments