Sipas Fjalës – pastor Jeton Sokoli

Sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme dhe besoj se do të jetë e fuqishme sa do të ndryshojë edhe jetën tonë, do të flasim për ‘Të veshur me fuqi’ ose ‘mantelet e Perëndise’. Njëra nga gjërat që kam hasur gjatë leximit të Biblës, është se shpesh shkrimet përdorin rrobat si përshkrim … Continue reading Sipas Fjalës – pastor Jeton Sokoli