Shpesh kur kemi biseda të ndryshme për sa i përket fesë apo religijionit përmendim vargje të ndryshme nga profetë të ndryshëm të librave të shenjtë. Por sipas asaj që do flas sot ne do të kuptojmë se cili është Libri i Shenjte. Sot do të flasim për disa fakte të rëndesishme rreth Fjalës së Zotit, Biblës…

Facebook Comments