Jemi duke studiuar librin e Danielit, libër i cili na ka sjellur me vite mbrapa por dhe disa të vërteta të rëndësishme të cilat pa marrë parasysh sa të lashta janë, vazhdojnë të jenë të vërteta dhe bazike. Pyetja që kemi bërë në fund të programit të kaluar është “Si mund të kishte Danieli një keqardhje që ka ecur vetëm për kaq kohë?”…

Facebook Comments