Miq të dashur të Radio 7 Kosoves, Përshendetje dhe mirë se takohemi në valët e kësaj radio në programin Sipas Fjalës me mua pastor Jetonin. Në kohën qe ne jetojmë shumë njerëz mburren se janë fetare dhe ndihen më afër besimit të tyre por ka edhe shumë njerez që e mohojnë fenë ose besimin dhe në një farë mënyre i shmangen besimit të prinderve të tyre dhe kalojnë në një atesëm pasiv.

Facebook Comments