Thelbi i krishtërimit është Jezus Krishti, Zoti ynë dhe lindja, ardhja e Tij në këtë botë edhe pse ishte vetë Zoti ai vendosi qe të vinte në formë njeriu por natyrisht që mbeti Zot dhe njeri në të njëjtën kohë. Do të flasim sot për parashikimin e profetizimin e profetëve për ardhjen e Krishtit…

Facebook Comments