Sot do të flasim se si teoria e evolucionit nuk përputhet me arsyetimin më logjik por as me Biblën. Te Zanafilla kapitulli 1 vargu 1, thotë Perëndia krijoi qiellin dhe tokën…

Facebook Comments