Po flasim për disa karakteristika që ka Jezusi dhe që ne mund të marrim shembull. Sot do të flasim për “Butësia dhe mirësia e Jezusit”. Do të flasim pak më shumë për kuptimin e vërtetë të fjalës dashuri. Ne mund ta kuptojmë dashurinë nëse analizojmë jetën e Jezusit. Një shenjë e dashurisë së vërtetë është butësia…

Facebook Comments