Pasi që përfunduam seritë e mësimeve rreth Perëndise që u bë njeri, tani do të  fillojmë me Rilindjen dhe se çfarë përfiton njeriu duke besuar në Jezusin. Ka shumë pjesë të dhiates së re që flasin për Rilindjen…

Facebook Comments