Jemi duke folur sot për një temë të veçantë që besoj shumica prej nesh mendoj se mund të identifikohemi me të. Dëshiroj që të kthehemi shkrimeve në Besëlidhjen e Vjetër, pikërisht në disa personazhe të preferuar që kemi…

Facebook Comments