Gjithmonë flasim për Dashurinë dhe kemi frikë se kur të flasim për të mendojmë edhe për atë që një ditë ajo do të përfundojë. Gjithmonë flasim që njerëzit që na duan sot, mund të mos na duan nesër. Flasim për një dashuri që përfundon dikur, nuk është e mjaftueshme, mund të na lërë në gjysmën e rrugës…

Facebook Comments