Kemi folur për Davidin, për këtë mbret, për këtë besimtar të Jezus Krishtit. Kemi thënë që ai ka bërë shumë punë për Zotin, në çdo aspekt. Do lexojmë sot nga Psalmi kapitulli 3…

Facebook Comments