Këtë javë do të flasim për depresionin. Për shumë vite kisha rreth botës nuk ka ditur se si të merret me shumë çështje, ku një nga ato është edhe depresioni. E sa i përket depresionit, si çështjen që ne do të trajtojmë sot, kemi dëgjuar nga shumë njerzë që depresioni është pushtimi nga një demon apo denimi i Zotit për mëkatin tënd apo është shkaktuar nga mungesa e besimit, e të tjera mendime të shumta. Por ne e dimë se depresioni mund të prek secilin prej nesh. Pra, ka shumë shkaqe për depresionin, por ka edhe përgjigje, prandaj së bashku do të shohim se si Fjala e Zotit, Bibla na ndihmon në këtë rast, siç na ndihmon gjithmonë.

Facebook Comments