Vijmë sot te një temë shumë e rendësishme, të cilën shumë njerëz nuk e kuptojnë mirë dhe kanë interpretime të ndryshme. Tema është Dhurata e Frymës së Shenjtë, çfarë thotë Fjala e Perëndisë në lidhje me të ardhmen tonë? Si njerëz që jemi kemi probleme të njejta, pa marrë parasysh temperamentin tonë, shkollimin…

Facebook Comments