Sot do të dëgjoni ”Domosdoshmëra e Lutjes” dhe si varg kryesor për mësimin e sotëm, kam zgjedhur tek Romakëve 10:17 “Besimi pra,vjen nga degjimi, dhe degjimi vjen nga Fjala e Perëndisë”.

Duke dëgjuar Fjalen e Perëndisë,le të mësojmë për ”Domësdoshmërinë e Lutjes”, ose pse duhet të lutemi ne. Gjatë tërë historisë së kishës, ringjalljet më të mëdha kanë ndjekur në mënyrë tipike,periudha tërësishme shpirtërore. Në atë kohë grupe të vogla njerëzish, kërkonin zgjim shpirtëror, por lutja e tyre shihej si domësdoshmëri e jo si mundësi.

Facebook Comments