Domosdoshmëra e Lutjes – pastor Jeton Sokoli

Sot do të dëgjoni ”Domosdoshmëra e Lutjes” dhe si varg kryesor për mësimin e sotëm, kam zgjedhur tek Romakëve 10:17 “Besimi pra,vjen nga degjimi, dhe degjimi vjen nga Fjala e Perëndisë”. Duke dëgjuar Fjalen e Perëndisë,le të mësojmë për ”Domësdoshmërinë e Lutjes”, ose pse duhet të lutemi ne. Gjatë tërë historisë së kishës, ringjalljet më të … Continue reading Domosdoshmëra e Lutjes – pastor Jeton Sokoli