çdo mëkat është mëkat dhe shihet keq në sytë e Perëndisë, por jane disa mëkate që janë pak më të veçantë që Jezusi i urren. Në javet e ardshme do të flasim për këto mëkate dhe për atë çfare Jezusi thote për këto mëkate. Sot do të flasim për dyfytyrësine ose hiporkizinë.

Facebook Comments