E Vetmja Dere Për Ne Qiell – Charles Stanley. Askush nuk mund të hyjë në qiell prej veprave të mira, duke qenë i vdekur frymërisht dhe veprat e mira nuk kanë lidhje me përjetësinë.

Facebook Comments