Në vazhden e mëkatëve që mund ti kemi ne dhe që Zoti nuk i do, do të flasim sot për egoizmin. Kemi thënë që mëkati është shumë më i rrëzikshem dhe serioz se çdo sëmundje, më i keq se kanceri, sida apo virusi…

Facebook Comments