Jemi në pjesën e dytë ose në mes të nje mësimi ku flasim se si Perëndia bëri të pafajshëm atë që mund të jetë fajtor. Në fakt është fajtor sipas standarteve të Biblës dhe Perëndisë. Kemi thënë në programin e kaluar se të gjithë njerëzit…

Facebook Comments