Javën e kaluar folem që Fjala e Perëndisë na ushqen. Sot do të flasim se Fjala e Perëndisë na ndihmon ta mundim djallin. Të mendojmë pak më shumë për një armë që na ka dhënë Zoti, me këtë armë mund ta mundim armikun tonë. Cila është kjo armë?

Facebook Comments