Sot do të flasim për temën “Fjalët e Jezusit ishin gjithmonë me dashuri”. Do të marrim shembullin e përsosur të njeriut dhe ky është njeriu më i përsosur që ka jetuar ndonjëherë në botë, ky është Krishti, Zoti yne. Kemi folur në mësimet e mehershme që Jezusi e shpreh dashurinë e Tij jo vetëm me fjalë…

Facebook Comments