Sot përsëri takohemi te i njejti mësim i herës së kaluar, Formimi Frymëror. Herën e kaluar kemi folur rreth 5 hapave bazik që ndodhin tek ne kur pranojmë Jezusin. Ndërsa sot do të flasim për disa hapa të tjerë matës për rritje frymërore. Fjala e Zotit na thirr që të testojme veten tone…

Facebook Comments