Është e vërtetë të thuhet se rendi në natyrë varet nga marrëdheniet e drejta, për të arritur në harmoni çdo gjë duhet të jetë në pozitën e vet të duhur dhe relative në çdo gjë tjetër. Në jetën njerëzore nuk është ndryshe, e kam thënë edhe në programet e mëhershme që shkaku i mezërive njerëzore është çrregullimi radikal i moralit…

Facebook Comments