Po bëjmë disa mësime të përgjithshme në lidhje me krishtërimin dhe bësimin. Sot është tema “Fuqia e Zgjedhjes”. Herën e kaluar kemi folur për hyrjen e mëkatit në këtë botë…

Facebook Comments