Sot dua t’ju inkurajoj që ne të gjithë të kërkojmë një vizion të ri, një interes të ri në gjërat e perëndishme, një interes të ri në Zotin. Vargjet që do të lexoj janë nga Isaia, kapitulli 23 vargjet 1-18. Aty ku duket që gjithçka është e thatë dhe e vdekur dhe e mbyllur, Zoti do të krijojë një rrugë, një jetë…

Facebook Comments