Do të flasim sot për “Gjetja e sigurisë Atërore te Perëndia”. Pse shumë njerëz ndihen të pasigurtë? Do të mundohemi të gjejmë zgjidhjen për këtë. Kur Jezusi e la këtë botë Ai u tha dishepujve të Tij: Nuk do t’ju lë jetima por do të kthehem tek ju…

Facebook Comments