Kemi folur disa javë për gjërat nga letra e Palit drejtuar Titit, sot jemi te mësimi i 8. Do të vazhdojmë tek vargjet e kapitullit 2, vargjet 11 deri në 14. Kjo është pjesa e parë e këtyre vargjeve dhe tema për sot është Hiri i Perëndisë në edukim…

Facebook Comments