Këtë javë do të vazhdojmë të flasim rreth ngjarjeve dhe momenteve që kanë ndodhur para se Jezusi të vdiste në kryq dhe të ringjallej diten e tretë. Ndodhet një varg në Bibël që i bën edhe të krishterët të mendojnë shumë e të thonë a më të vërtetë është ky varg këtu. E shumë herë ndodh që të lexojmë vetëm një varg e të habitemi nga ajo çfarë lexojmë por nëse vazhdojmë të lexojmë në kapitull atëherë kuptojmë mesazhin e vërtetë që Perëndia dëshiron që ne të dimë.

Facebook Comments