Libri i Ruthit, margaritar shpirtëror – pastor Gani Smolica

Sot do të vazhdojme tek Ruthi, kapitulli 2 dhe do të lexojme 23 vargjet. Libri i Ruthit është një libër i bukur, është një margaritar shpirtëror. Ky liber është një udhëzim për jetën e krishterë dhe për besimin e krishterë. Në këtë botë kur e vërteta po shtrembërohet, leximi i librit të ruthit është një … Continue reading Libri i Ruthit, margaritar shpirtëror – pastor Gani Smolica