Sot do të flasim për Jezusin, qengjin e Perendisë. Jemi në ditët kur ne kujtojmë historinë se si ka filluar në fakt festimi i festave të kurbaneve kur Abrahami mori udhëzime të sakta nga Perëndia se si do të duhej të sakrifikonte birin e tij të vetëm dhe se Zoti këtë e kishte bërë për të testuar besimin dhe dashurinë që Abrahami kishte për Zotin. Kjo rezultojë me ndërhyrjen e engjëllit të Zotit që siguroi një dash në vend të Isakut. Por pse më nuk kemi nevojë për sakrifica të tilla?

Facebook Comments