Tema për sot është “Jezusi lutet për kishen e Tij” dhe do të flasim nga ungjilli sipas Gjonit kap. 17 vargjet 20-26. Tek lutja e Zotit janë fjalët e njohura për të gjithë besimtarët.

Facebook Comments