Sot do të flasim për një epitet, të cilin Jezusi na dha. Ai tha “ju jeni drita e botës”, pra, do të flasim për dritën e vërtetë dhe atë besnike. Vargjet qe ne sot do të dëgjojmë të dashur dëgjues janë vazhdimësi e mesazhit të fundit, tek Marku 4:21-25, kur ne folem për faren e cila është mbjellur dhe e cila mund të mbijë në toka & dhe të ndryshëm. – pastor Jeton Sokoli

Facebook Comments