Sot do të nisim një seri mësimesh rreth letrës së Filipianëve dhe do të fokusohemi aty për një kohë të gjatë për të shtjelluar tema të ndryshme që kisha e Filipianëve në fakt adresohej nga Pali apostull. Këto mësime mund të merren dhe përvetësohen nga kisha sot…

Facebook Comments