Jemi duke bërë disa seri mësimesh mbi letren e Filipianëve dërguar nga apostulli Pal. Sot do të flasim për dhembshurinë. Tek Filipianëve 2 kapitulli 2 vargu 1 dhe 2 thotë kështu: Pra, në qoftë se ka ndonjë ngushëllim në Krisht…

Facebook Comments