Sot jemi duke bërë përsëri një pjesë të mësimëve që janë marrë nga letra e Palit drejtuar kishës së Filipianeve. Do të mësojmë rreth mendjemadhësise Frymore. Tek Filipianët kapitulli 3 dhe 4, mos bëni asgjë për rivalitet as për mendjemadhësi por me përulësi secili ta çmojë tjetrin më shumë se veten.

Facebook Comments