Në vazhden e mësimeve rreth letres së Filipianëve, ne sot do të flasim për Filipianët 2. Ku flet për poshtërimin e Jezusit ose zbrasjen e Tij. Jezusi zbrasi vetën e Tij. Filipianët kapitulli 2 vargu 7 dhe 8 thote ‘Por e zbrasi veten e Tij’…

Facebook Comments