Në vazhdën e serive të mësimeve rreth kishës së Filipianëve, ne sot do të vazhdojmë përsëri tek kapitulli i parë i Filipianëve por te vargjet 12 deri 19. Do të fokusohemi te predikimi i Krishtit në ditët e sotme…

Facebook Comments