Në vazhdën e serive të Filipianëve të studimit mbi këtë letër, të cilen apostulli Pal kishte drejtuar ndaj kësaj kishe. Ne kemi parë deri tani se mund të nxjerrim mësime të vyeshme rreth porosive që Apostulli Pal i kishte dërguar kësaj kishe dhe se si këto porosi mund të adaptohen dhe aplikohën në kishën e sotme…

Facebook Comments